Ανακοινώσεις
  
 
 
29/05/2017  |  Πρόσκληση των μετόχων για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου 
 
24/12/2013  |  Πρόσκληση των μετόχων για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
 
07/06/2013  |  Ισολογισμός διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012 - 31/12/2012